Cad é an difríocht idir CAG, CGA agus Ard-Chuntasóir? Cad iad a bhfeidhmeanna?


freagra 1:

Tá CAG (Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste) ina cheann ar Institiúid Iniúchta Uachtarach na hIndia. Is é an príomhról atá aige cuntais Union Govt a chruthaigh an CGA a dheimhniú agus na tuarascálacha iniúchta a chur faoi bhráid Uachtarán na hIndia. Is é an t-uachtarán a cheapann é. Tá sé neamhspleách ar an rialtas. Cruthaíonn CGA (Ard-Rialaitheoir Accouts) cuntas airgeadais agus cistí Union Govt. Oibríonn sé san Aireacht Airgeadais. Tuairiscíonn an cuntasóir ginearálta don CAG, arb é a phríomhchúram cuntais bhliantúla rialtas an stáit a ullmhú agus na cuntais bhliantúla a chur i láthair tar éis don CAG a bheith deimhnithe.