Cad é an difríocht idir institiúidí agus rialáil?


freagra 1:

Chuir Durkheim síos ar an tsochtheangeolaíocht mar eolaíocht ar institiúidí, a mbunús agus a bhfeidhmeanna. Cad iad institiúidí i súile na socheolaithe? Maidir le socheolaithe, is iad institiúidí (i) foirmeacha sóisialta a atáirgeann iad féin agus (ii) a chinneann iompar daoine aonair i bpobal áirithe. Samplaí d’institiúidí is ea rialtais, teaghlaigh, teangacha daonna, ollscoileanna, ospidéil, cuideachtaí agus córais dlí. Is institiúid é réimeas rialála (i mbéarlagair na socheolaíochta).

Ní miste a rá go ndéanann formhór na n-eacnamaithe neamhaird ar institiúidí. Feiceann eacnamaithe príomhshrutha rialáil mar rialacha agus a gcur i bhfeidhm. Socraíonn na rialtóirí na rialacha seo ar chomhairle eacnamaithe omniscient. Ní fheiceann (nó níor mhaith) eacnamaithe réimeas rialála mar fhoirm shóisialta bheo. Aithníonn siad, áfach, go bhfuil feiniméan ann ar a dtugtar "gabháil rialála" ina ndéanann eacnamaithe agus a gcustaiméirí rialála leasanna speisialta a shárú. É sin ráite, uaireanta is cosúil go mbíonn a spiorad féin ag réimeas rialála.